FOR BANDS - ROCK CLUB TARTAROS

Prejsť na obsah
 Podmienky organizácie koncertu v našom klube

Všeobecné podmienky a prenájom
 • Klub si kapela prenajíma na určenú dobu hrania, pričom súhlasí s nasledovnými podmienkami
 • Do prenájmu podniku  sú zahrnuté nasledovné veci: prenájom a využitie PA systému + zvukár klubu
 • Dohodnutý termín po emailovej komunikácii je zarzervovaný až po odsúhlasení podmienok a stanovenej sumy za prenájom.
 • Klub sa dištancuje od akýchkoľvek politických strán a prejavov
 • Vyplatenie klubu sa realizuje pred začatím koncertu ak nie je dohodnuté ináč.
    
Propagácia a organizácia koncertu
 • Klub propaguje dohodnutý koncert na svojom webe v kalendári akcií a na svojom oficiálnom facebooku
 • Plagát v plnom rozlíšení pre vytlačenie a následné vylepenie do klubu je nutné zaslať najneskôr 3 týždne pred akciou
 • Kapela/promotér/organizátor či manažér si organizujú koncert na vlastnú zodpovednosť a starajú sa o jeho propagáciu
 • Najneskôr tri dni pred koncertom je potrebné zaslať hracie časy a taktiež dohodnúť čas zvukovej skúšky a prípravy
 • Za zrušenie koncertu tri dni pred akciou sa platí 30% z prenájmu. Za zrušenie koncertu v deň koncertu 100% z prenájmu.
        
Ďalšie informácie a možnosti
 • Klub vie zapožičať kompletný backline za dohodnutú sumu (bicie, gitarové boxy a basový box)
 • V rámci služieb rozšírenej propagácie vieme poskytnúť písanie PR správ, ktoré spolu s plagátom posielame metalovým a rockovým webom, ktoré sú našimi partnermi: www.hellmagazine.eu, www.rocker.sk, www.metalexpress.sk, www.valhalla.sk, www.musicborders.com
 • Klub má zľavu 10% na objednávky jedla z reštaurácie Cechová, ktorá sa nachádza niekoľko metrov od klubu.
    
Niekoľko dobrých rád ku organizovaniu koncertu
 • Vyberte si dobrý dátum, v našej sekcii koncerty máte výpis všetkých najbližích akcií. Snažte sa aby rovnaké žánrové akcie mali od seba dostatočné časové rozostupy.
 • Spravte pre propagáciu akcie čo najviac – zistite si, ktoré kapely majú v meste dobré meno a chodí na ne dostatok ľudí. Na neznámu kapelu zo zahraničia ľudia nechodia vo veľkom počte.
 • Nastavte si rozumnú cenu vstupného, tak aby ste pokryli náklady, ale taktiež neodradili ľudí.
 Terms and conditions of Rock club Tartaros

General conditions and rent of club
 • Band/organizer/promoter or manager is renting club for certain time, byaccepting following conditions
 • In rent there is included following: rent and use of PA system + payment for soundengineer
 • After agreeing with terms andconditionsand setting up price for rent the date is booked in our schedule. For reserving date and information, please write to email: booking.tartaros@gmail.com
 • Club doesn’t support any political party or ideas!
 • Payment for rent of club must be given in advance, before start of the show.

Propagation and organization of show
 • Club is propagating accepted show on their web in our scheduled calendar and on our Facebook page
 • For physical promotion our club needs poster of the event in highest resolution for printing (into club) at least 3 weeks before the show
 • Proper poster consists of: the main information: date of the event, place of the event, cost of entrance, bands of the event (music genre)
 • Band/promoter/organizer or manager of band/tour are organizing show on their own responsibility and taking care of its promotion
 • At the latest 3 days before show, organizer of the event must send playing times of the bands and time of arrival and set up time of sound check as well.
 • For cancelling show 3 days before show, you have to pay fine 30% of rent. For cancelling show in day of concert, you pay 100% of rent.

Additional propagation and rent of backline
 • There is a possibility to rent clubs backline (drums, guitar boxes, and bass box)
 • Additional propagation includes:
 • Creating PR message of event
 • Sending event information to our media partners www.hellmagazine.eu, www.rocker.sk, www.metalexpress.sk, www.valhalla.sk, www.musicborders.com
 • If you dont have your own poster for event there is a possibility to provide services of our graphic designer
 • If you are searching for place to eat, club has 10% discount for orders in restaurant Cechová, which is close to club
Návrat na obsah